۱- مقیاس بزرگی زمین لرزه:

- Ml( بزرگي منطقه اي):

در سال ۱۹۳۵ چارلز ريشتر با بهره گيري از يك لرزه نگار ويژه يك مقياس بزرگي براي زمين لرزه هاي كم تا متوسط عمق محلي(عمق كمتر از ۶۰۰ كيلومتر) در كاليفرنياي جنوبي تعريف كرد.

بزرگي محلي يعني لگاريتم پايه ده دامنه ماكزيمم (بر حسب ميكرو متر) زلزله ثبت شده توسط دستگاه لرزه نگار ويژه اي با نام لرزه نگار وود-اندرسون كه در فاصله ۱۰۰ كيلومتري از مركز سطحي زمين لرزه واقع است. بزرگي محلي (-Local magnitude- Ml) بهترين مقياس شناخته شده بزرگي مي باشد ولي هميشه مناسبترين مقياس براي توصيف اندازه زمين لرزه نيست.

۲- زمین لرزه های بزرگ گذشته: 

- زمین لرزه ۱۹۷۶ در گواتمالا با بزرگی ۷.۵ در مقیاس بزرگی منطقه ای با ۲۳۰۰۰ نفر کشته

- زمین لرزه ۲۰ ژوئن ۱۹۹۰ در استان گیلان و شهرستان های رودبار و منجیل در شمال ایران با بزرگی ۷.۷ در مقیاس امواج سطحی با بیش از ۴۰۰۰۰ کشته و ۴۰۰۰۰۰ بی خانمان

۳- نکات ایمنی در برابر زمین لرزه:

- بستن وسایل سنگین به یک نقطه ثابت مثل دیوار- برای ایمنی در هنگام رخداد زمین لرزه و برای جلوگیری از سقوط وسایل سنگین و بزرگ مثل تلوزیون- یخچال و ... باید این وسایل به دیوار یا جسمی که در روی آنها قرار دادا شده محکم شود تا از واژگون شدن آنها در حین زمین لرزه جلوگیری به عمل آید.

۴- جدیدترین زمین لرزه های جهان:

بزرگترین زمین لرزه هفته اخیر دنیا در ایالت یونان در کشور چین با بزرگی ۶.۲ در روز دوم ماه جون (۵ روز قبل) اتفاق افتاد و بزرگترین پس لرزه این زمین لرزه یک روز پس از رخداد زمین لرزه اصلی با بزرگی ۴.۸ رخ داد.طبق گزارش سایت های خبری چین این زمین لرزه ۳ کشته برجای گذاشت.

۵- عکس هفته(عکسهایی از زمین لرزه بم):

بچه های بم در چه مدرسه هایی درس می  خواندند.

به نظر شما قبلا کسی در این مکان زندگی می کرده است؟