با عرض معذرت از دوستان به خاطر اینکه بخش دیگری از اطلاعات مربوط به زمین لرزه در این یادداشت نیامده است.

در این بخش سوالی مطرح شده است. دوست دارم نظرتون رو در مورد رخداد زمین لرزه بزرگ در تهران بدونم.

البته با ذکر این نکته که بر اساس وضعیت لرزه خیزی هیچ زمین لرزه بزرگی فعلا تهران را تهدید نمی کند.

اعلام نظر شما به عنوان یک نظرخواهی نهایتا جهت استفاده و عکس العمل مردم به چنین واقعه ای منعکس خواهد شد.

منتظر نظرات شما دوستان عزیز که همواره مرا با نظرات خود یاری کرده اید هستم