سلام به دوستان عزیز

امروز یه کم می خوام در مورد مقاوم سازی و آمار موثقی از وضعیت ساختمان ها و ساده ترین راه کار کاهش خسارت در مقابل زمین لرزه در ایران صحبت کنم.

اول با یه آمار تقریبا موثق شروع می کنم. تعداد کل واحدهای مسکونی موچود در کشور حدودا برابر ۱۳۰۰۰۰۰۰ (سیزده میلیون )واحد می باشد و با تخمینی کاملا خوشبینانه می توان گفت که تنها ۴۰۰۰۰۰۰ (چهار میلیون) واحد از آنها در برابر زمین لرزه های ویرانگر حدودا بزرگتر از ۶ مقاوم هستند. به عبارت دیگر در حال حاضر حداقل حدود ۹۰۰۰۰۰۰(نه میلیون) واحد غیر مقاوم در برابر زمین لرزه های شدید وجود دارد. با یک برنامه حساب شده و فشرده برای مقاوم سازی و نوسازی چنین ساختمان هایی اگر برنامه قابل اجرایی ارائه شود حداقل و به طور خوشبینانه تا ۳۰ سال آینده در کشور گرفتار مقاوم سازی ساختمان های قدیمی هستیم البته به شرطیکه تمام ساختمان های جدید مقاوم ساخته شوند. حال ما حداقل تا ۳۰ سال آینده و با این رشد جمعیت عجیب باید چه کنیم؟

یکی از موثرترین طرح ها در حال حاضر ایجاد - اتاق امن- در هر خانه است. اتاق امن اتاقکی فلزی و سه بعدی است بسیار ساده ای است (با انواع مختلفی مثل توری - فلزی و فلزی کامل و...)که در یک یا چند اتاق از واحدهای غیر مقاوم در برابر زمین لرزه نصب می شود. البته در برخی کشورها نوع بتنی از این اتاق نیز ساخته شده است. این اتاقک در صورت بروز زمین لرزه از ریزش آوار بر سر افراد زیر خود جلوگیری می کند. وزن هر اتاقک حدود ۵۰۰ کیلوگرم و گاهی بیشتر است و با صرف هزینه ای قابل تحمل برای عموم جامعه هر واحد مسکونی دارای حداقل یک اتاق امن می شود. در این مورد بعدا بیشتر صحبت خواهم کرد.

در زیر نمونه ای از یک اتاق امن آماده به تصویر کشیده شده است

منابع:

کتابی با عنوان اتاق امن- تالیف دکتر موسی مظلوم و همکاران- انتشارات دانشگاه علم و صنعت- ۱۳۸۴

http://www.kotv.com/pages/catimages/safe-room30806

http://hausners.com/imgUL/1Metal%20safe%20room

منتظر نظرات و انتقادات شما دوستان عزیز در مورد مطلب جدیدم هستم.