زمين لرزه‌اي به قدرت ‪ ۶.۸ساعت ‪ ۱۰و ‪ ۱۳دقيقه بامداد روز دوشنبه برابر با ۱۶ جولاي سال ۲۰۰۷ ميلادي استان نيگاتا را بشدت تكان داد. در بعد از ظهر همين روز پس لرزه اي با بزرگي ۶.۶در اين منطقه روي داد. با توجه به گسل مسبب زمين لرزه پيش بيني مي شد اين زمين لرزه پس لرزه هاي ويرانگر نيز داشته باشد.اين زمين لرزه پر قدرت همچنين بيش از يك‌هزار زخمي و ۹ كشته در ژاپن بر جاي گذاشته است.   بر اساس اين زمين لرزه به ‪ ۹۴۹خانه در استان‌هاي نيگاتا و ناگانو آسيب رسيده و ‪ ۳۰۷دستگاه به طور كامل ويران شده است.
   آژانس هواشناسي ژاپن پيش بيني كرده است كه پس لرزه‌هاي پرقدرت اين زمين لرزه تا حدود يك هفته ادامه داشته باشد كه البته با توجه به مطالعات اينجانب در زمينه  پس لرزه ها و به دليل گسل مسبب اين زمين لرزه  احتمال رخداد زمين لرزه هايي با بزرگي در حدود ۴ و بيشتر در زماني بيش از يك هفته در آن منطقه اتفاق خواهد افتاد.

با توجه به ريزش باران‌هاي شديد در منطقه و سست شدن زمين‌هاي آن، به مردم منطقه در زمينه خطرات ناشي از رانش زمين هشدار داده است.
   در تابستان سال ‪ ۱۳۸۳خورشيدي نيز استان نيگاتا شاهد يك زمين‌لرزه بزرگ ‪ ۶.۸ بود كه پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم آن موجب مرگ ‪ ۳۱نفر از شهروندان اين استان شد.  ژاپن يكي از كشورهايي است كه همواره با بلاياي طبيعي زيادي به‌ويژه زمين لرزه روبرو است اما اندوختن تجربه و تدبيرانديشي‌هاي علمي، موجب شده است تا آسيب‌هاي ناشي از اين بلاها به كمترين سطح ممكن برسد.  از سوي ديگر بكار بردن مصالح سبك و مقاوم، انجام محاسبه‌هاي دقيق براي خنثي و كمتر كردن فشار و لرزش‌هاي شديد در هنگام خانه‌سازي، از تدابيري است كه در ژاپن براي كاهش ميزان آسيب‌هاي جاني و مالي ناشي از زمين لرزه انجام مي‌گيرد. اما به هر حال در اين شهر به دليل اينكه از ساختمان هاي با سقف سنگين استفاده شده خسارات ناشي از خرابي ساختمان ها در مقايسه با مناطق ديگر ژاپن زياد بوده است.

   بزرگترين زمين لرزه مرگباري كه در دهه‌هاي اخير در ژاپن رخ داده است، زمين لرزه ‪ ۷.۳"هان شين داي شين ساي" بوده كه در سال ‪ ۱۹۹۵ميلادي شهر ‪ ۱/۵ميليون نفري كوبه را بشدت تكان داده و بيش از شش هزار و ‪ ۴۰۰نفر كشته بجا گذاشت.
در هنگام رخداد زمين لرزه در صورتيكه مركز كانون زمين لرزه در دريا يا نزديك به ساحل باشد به دليل اينكه اين كشور توسط اقيانوس احاطه شده خطر سونامي نيز اين كشور را تهديد مي كند. 
 
زمين لرزه اخير در ژاپن و پس لرزه بزرگ آن را مي توان شبيه به زمين لرزه و پس لرزه اي كه در استان يزد در حدود ۲ هفته پيش در حوالي شهر بهاباد با بزرگي ۵.۱ و ۴.۷ در مقياس بزرگي امواج دروني رخ داد مقايسه كرد البته تنها از نظر نزديكي زمين لرزه اصلي و پس لرزه و قابل پيش بيني بودن پس لرزه بزرگ براي اين دو زمين لرزه وگرنه از نظر محل رخداد (درون قاره براي زمين لرزه يزد و حاشيه قاره براي زمين لرزه ژاپن) نمي توان از نظر پارامترهاي لرزه اي ديگر،  اين دو زمين لرزه را شبيه به هم دانست.

عكس هايي از زمين لرزه اخير در ژاپن:

- تخريب جاده در اثر رخداد زمين لرزه

- صدمه به يك نيروزگاه در ژاپن در اثر رخداد زمين لرزه اخير

با عرض معذرت از دوستان بخاطر  اينكه نتونستم در اين يادداشت ادامه بحث اتاق امن رو بنويسم.