سلام به دوستان خوبم

دوره جدید نوشته هام در مورد زمین لرزه و پیش بینی زمین لرزه رو با معرفی پیش نشانگرهای مهم در زمین لرزه آغاز می کنم.

پیش نشانگر ها به علائمی گفته می شود که قبل از رخداد زمین لرزه تغییراتی در آنها بوجود می آید و از روی این تغییرات تا حدودی می توان احتمال رخداد زمین لرزه را پیش بینی کرد. ژاپنی ها به طور تئوری حدود ۴۰۰ پیش نشانگر زمین لرزه را معرفی کرده اند اما تعداد پیش نشانگرهای مهم زمین لرزه که در کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده- ژاپن - چین - روسیه و برخی کشورهای اروپایی مثل ایتالیا - یونان و... مورد بررسی قرار می گیرند به ۱۰ عدد نمی رسند.

از مهمترین پیش نشانگرهای زمین لرزه می توان به م.ارد زیر اشاره کرد:

۱- تغییرات میزان لرزه خیزی در یک منطقه (از مهمترین و کاربردی ترین پیش نشانگرها)

۲- تغییرات میدان مغناطیسی زمین

۳- تغییرات میدان گرانش زمین

۴- تغییرات میدان الکتریکی زمین

۵- تغییرات میزان مواد رادیو اکتیو در آب های زیر زمینی و چاه های عمیق (مثل رادون- هلیم و ...)

۶- تغییرات سطح آبهای زیر زمینی و حتی آب دریا ها

۷- تغییر رفتار حیوانات

۸- تغییر شکل پوسته به صورت بالا آمدگی و یا فرورفتگی در قسمت های مختلف و...