سلام دوستان

چند ساعت پیش در قسمت مرزی استان تهران و استان سمنان زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۶ در مقیاس بزرگی منطقه ای رخ داد و ذهن بسیاری از مسوولین مربوطه را به خود مشغول کرد ولی آیا چاره ای اندیشیده خواهد شد. زمین لرزه درجایی اتفاق افتاده که طی صد سال اخیر در شعاع ۵۰ کیلومتری آن حدود  ۱۴ زمین لرزه بزرگتر از ۴ و ۶ زمین لرزه با بزرگی ۵ و بیشتر اتفاق افتاده است.

در شکل زیر پراکندگی زمین لرزه های صد سال اخیر منطقه ذکر شده به نمایش در آمده است. دایره های زرد رنگ محل زمین لرزه ها و قطر آنها نشانه بزرگی زمین لرزه است.

 به هر حال هیچ کس به فکر وضعیت خطرناک تهران نیست. تا کی قراره بی خیال باشیم.

از دوستانی که این یادداشت رو می خونن خواهش می کنم به این سوال من جواب بدهند.

به نظر شما پیش بینی زمین لرزه تهران تا چه حد می تواند مفید باشد؟