سلام

دوباره یه زلزله اونم تو تبریز.

 معمولا توی ایران اینقدرزمین لرزه زیاد می یاد که به ما فرصت نمی ده غیر گزارش زمین لرزه چیز دیگه ای بنویسیم.دوباره یه زمین لرزه دیگه در یکی از کلان شهرهای ما اومد و بعد از اینکه یک روز همه رو در ترس و وحشت نگه داشت از یاد مردم و مسولین رفت. خوشبختانه چون بزرگی زمین لرزه خیلی زیاد نبود تلفات جانی و مالی نداشت ولی به هر حال مثل همیشه فراموش شدو انگار ما حتما یه بلاهایی مثل بم - زرند - منجیل - کجور - طبس و... باید سرمون بیاد که یه کم بیشتر بترسیم البته تجربه ثابت کرده اون ترس ها هم تاثیری توی ساختمان سازی ما ایجاد نکرده. به هر حال صبح یکشنبه برابر با ۲۵ شهریورماه ۸۶ ساعت ۸:۵۰ دقیقه صبح زمین لرزه ای با بزرگی ۴.۴ در مقیاس بزرگی منطقه ای (به گزارش موسسه ژئوفیزیک) و در عمق ۱۲ کیلوتری از سطح زمین در حوالی شهر تبریز اتفاق افتاد و باعث ترس و وحشت موقتی مسوولین و مردم اون منطقه شد ولی در ۲۴ ساعت بعد همه چیز به حالت اولیه بازگشت.