سلام

تو اين يادداشت يه كم مي خوام در مورد وضعيت فعلي زلزله هاي ايران براتون بنويسم. ماه اخير زلزله هاي متوسط زيادي توي ايران اتفاق افتاد كه اگه بخوام مهمترين وانا رو نام ببرم مي تونم به زمين لرزه تبريز كه شنبه دهم آذر اتفاق افتاد اشاره كنم اين زمين لرزه چند تا پيش لرزه و چند تا پس لرزه هم داشت كه به هر حال آنقدر مردم تبريز و حوالي اون رو ترسوند كه خيلي ها تا صبح توي خيابون بودن. حدود دو هفته بعدش در فاصله حدود ۱۰۰ كيلومتري جنوب شرق تبريز دوباره يه زمين لرزه با بزرگي ۴.۴ مشابه زمين لرزه اول اومد. با مسوولين استاني كه تماس داشتم خيلي نگران بودن ولي مطمئنا اين نگراني به چند روز نمي كشه مثل هميشه انگار نه انگار كه ايران جزء صدرنشينان ركورد بيشترين تعداد كشته در اثر زمين لرزه توي دنياست. 

خدا به مردم ما رحم كنه. 

زمين لرزه ۱۹۹۹ در تايوان - قرارگيري گسلش اصلي به صورت عمود بر جاده

زمين لرزه ۱۹۹۴- ژاپن