امروز ساعت 14:23 دقیقه و 56 ثانیه زمین لرزه ای با بزرگی 4 در جنوب تهران و در حوالی ری اتفاق افتاد. از ارگان های مرتبط با بحث زمین لرزه گزارشات ضد و نقیضی شنیده شد از جمله اینکه یکی از مسولین یک ارگان ابتدا خبر از فعال شدن گسل های جنوب تهران خبر داد و بعد از ظهر آن را تکذیب کرد. در یک مرکز دیگر متخصصی اعلام کرد این زمین لرزه هیچ پیش لرزه ای نداشته ولی به هر حال در هفته گذشته چند تا پیش لرزه از  زمین لرزه تهران را برداشت شد. ولی خوب بر اساس داده های موجود و پارامترهای به  نظر می رسه ما امشب راحت می خوابیم حالا هر کی ناراحته تا صبح بیدار باشه