پیامدهای اجتماعی و اقتصادی پیش بینی زمین لرزه ها :

 پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مربوط به پیش بینی زمین لرزه ها یک موضوع مهم در زمان اعلام و هشدار زمین لرزه های آینده است. در جامعه غرب، در مورد پیامدهای نامطلوب و همچنین مساعد پیش بینی، مطالعاتی صورت گرفته است. برای مثال اگر پیش بینی شود که زمین لرزه بزرگ ویرانگری در کالیفرنیا، یک سال دیگر یا همین حدود رخ می دهد و زمان وقوع آن به دقت پیش بینی و به طور پیوسته به روز شود، تلفات و حتی آسیب حاصل از زمین لرزه بسیار کاهش خواهد يافت؛ اما  جوامع ساکن در مناطق با بیشینه شدت زمین لرزه، ممکن است از نا آرامی و سقوط اجتماعی و اقتصادی در محل رنج ببرند.

البته بدون یک رخداد واقعی توصیف چنین سنجشهایی، بسیار محتاطانه هستند و واکنش کلی در اين زمينه  پیچیده خواهد بود، زیرا رفتارهای دولت، عموم مردم و بخشهای خصوصی می تواند متفاوت باشد. برای مثال ، اگر پس از پیش بینی علمی و هشدار رسمی، تقاضای انبوه مردم برای بیمه زمین لرزه، دسترسی به آن را قطع کند، آنگاه ممکن است اثراتی موقتی اما جدی بر ارزش دارایی های غیر منقول، ساخت و ساز ، سرمایه گذاری و اشتغال در پی داشته باشد. 

/ 1 نظر / 29 بازدید
يک دوست

با سلام وبلاگ شما را ديدم و از موضوع آن خيلي خوشم آمد همسر من هم در اين زمينه مطالعات زيادي دارد و ميتواند به شما در اين زمينه کمک بکند.