زمین لرزه کامیاران

صبح امروز 21/7 /88 زمین لرزه ای با بزرگی 4.9 در مقیاس بزرگی منطقه ای شهر کامیاران از توابع استان کردستان را لرزاند. این زمین لرزه که با پیش لرزه ها و پس لرزه هایی همراه بود وحشت رخداد زمین لرزه های بزرگتر در منطقه را در استان کردستان و همچنین استان های هم جوار مانند کرمانشاه و آذربایجان غربی را در برداشت ولی با توجه به پارامترهای لرزه خیزی و برخی شواهد دیگر احتمال رخداد زمین لرزه بزرگتر در این منطقه را نمی توان انتظار داشت.

نقشه محل رخداد زمین لرزه اصلی، گسل های استان و پیش لرزه ها و پس لرزه های زمین لرزه

/ 0 نظر / 49 بازدید